Preventie

 

CGG Preventiewerk heeft steeds betrekking op specifieke risico's of geestelijke gezondheidproblemen. Preventie kan in een vroeg stadium problemen voorkomen.

 


 

Doelgroepen: wie willen we bereiken met ons aanbod preventie activiteiten?

 • Personen die tot een ‘risicogroep’ behoren.  Hiermee bedoelen we mensen waarvan we op basis van wetenschappelijk onderzoek weten dat ze extra vatbaar zijn voor bepaalde psychiatrische problemen.

   

 • Tussenpersonen, d.w.z. personen die binnen hun werk of vrijetijdscontext rechtstreeks of onrechtstreeks met deze risicogroepen of specifieke problemen geconfronteerd worden:
  • verantwoordelijken uit jeugdbewegingen en jeugdwerk
  • personeel van scholen, CLB
  • hulpverleners (klinieken, CAW, instellingen bijzondere jeugdzorg, rusthuizen,…)
  • politie
  • bedrijfsleiders
  • ... 

 

Aanbod: wat houdt preventiewerk in?

 1. Voorlichting en informatie over specifieke ziektebeelden, signalen, risicofactoren en –gedrag, gezonde levensstijl, adressen van hulpverlening in de regio, websites etc.  Deze acties zijn vooral gericht naar personen die tot een ‘risicogroep’ behoren.  
 2. Ondersteuning en vorming van tussenpersonen.  Doel is een verhoogde kennis en betere inschatting van risico’s, gecombineerd met gepast (vroegtijdig) ingrijpen of verwijzing.  

 

Onze preventiewerkers maken gebruik van verschillende methodieken zoals groepswerk, cursussen, voorlichting en consultatie.  Hiernaast vind je meer uitleg over de thema’s waarrond CGG Ahasverus preventieactiviteiten aanbiedt in de regio Halle–Vilvoorde.

 

 powered by Curiousgroup