Dienstverlening

 

Dit aanbod is uitsluitend gericht naar diensten en hulpverleners die zelf met cliënten werken.

 


 

Hulpverleners kunnen beroep doen op onze expertise inzake diagnostiek en behandeling van personen met ernstige psychische en psychiatrische problemen.


In onze teams werken hoogopgeleide hulpverleners; aansluitend op hun academische opleiding tot psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker,… volgden ze een langdurige opleiding tot psychotherapeut. Bovendien staan ze vaak reeds vele jaren in het werkveld van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

 

CGG Ahasverus ziet het als haar verantwoordelijkheid deze deskundigheid te delen met andere hulpverleners en zo ten dienste te stellen van een verdere uitbouw van een goede regionale gezondheidszorg in Halle-Vilvoorde.

 


 

Aanbod ondersteunende dienstverlening


Naargelang de vraag kan onze dienstverlening verschillende vormen aannemen:

  • consult: éénmalig overleg met en adviesverlening aan een hulpverlener omtrent een cliënt

     

  • teamondersteuning: supervisie, coaching en informatieverstrekking aan teams en hulpverleners die in hun omgang met psychiatrische patiënten problemen ervaren

     

  • liaison: concrete bijdrage in de behandeling van cliënten in een andere hulp- of zorgverlenings-context

     powered by Curiousgroup