Het aanbod CGG-hulpverlening

 

Algemene hulpverlening aangepast aan de leeftijd van cliënt:

Iedere inwoner van Halle-Vilvoorde met ernstige psychische of psychiatrische klachten kan terecht in één van de multidisciplinaire teams van CGG-Ahasverus.

 • Jeugd (kinderen en jongeren tot 18 jaar)
 • Volwassenen (18 - 60 jaar)
 • Ouderen (+60 jaar)

Multidisciplinair team

Elk CGG-team staat onder medische leiding van een psychiater. Verder werken er psychologen,  maatschappelijk werkers, soms aangevuld met ergotherapeuten en sociaal/psychiatrisch verpleegkundigen. Daarnaast volgden ze nog een bijkomende langdurige opleiding tot psychotherapeut.

 


 

Specifieke hulpverlening op maat van volgende doelgroepen:

Een aangepast aanbod voor volgende doelgroepen of problematieken

 • plegers van seksueel overschrijdend gedrag
 • gedetineerden (mensen die in hechtenis zitten)
 • mensen met ernstige psychische of psychiatrische problemen, die nood hebben aan
  zinvolle tijdsbesteding en/of sociale contacten
 • mensen met een verstandelijke handicap, die kampen met psychische moeilijkheden

 

Initiatieven 'vroegdetectie en vroeginterventie':

 • psychose
 • alcohol- en druggebruik 

 


 

Meer informatie over de werking vind je door links op het menu te klikken. 
 

Contactgegevens vind je terug onder de knop 'Adressen'.powered by Curiousgroup